Новини

Субпроект „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей в Закарпатській області”
<< Вернутися назад до списку новин
29-07-2015
Анонс. Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

У четвер, 30 липня о 10.00 в прес-центрі Обласного Центру здоров’я (пл. Театральна, 6) відбудеться брифінг присвячений Всесвітньому тижню підтримки грудного вигодовування.  Участь у брифінгу візьмуть:

Уляна Володимирівна ВОЛОШИНА – завідуюча оргметодкабінетом з програм «Лікарня доброзичлива до дитини» та «Клініка дружня до молоді та  Людмила Михайлівна МЕРЦЕР – лікар-неонатолог, мати з досвідом годування дитини під час роботи

ДОВІДКОВО:

Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

Щорічна літня акція «Тиждень підтримки грудного вигодовування» в усьому світі проводиться починаючи з 1-го серпня. Дата проведення «Тижня підтримки грудного вигодовування» обрана невипадково, цього дня в 1990 році була прийнята Декларація про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Цю Декларацію підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ. В Україні тиждень грудного вигодовування проводиться з 2001 року.

Всесвітня акція «Тижня підтримки грудного вигодовування» була задумана як один із стратегічних методів популяризації та підтримки природного вигодовування дітей, для пожвавлення і відновлення, в умовах втраченої традиції - годувати діток грудьми.

Тема тижня: «Грудне вигодовування і робота – це можливо»

Цілі тижня грудного вигодовування

1. Активізувати  всебічну піддтримку, щоб жінки у всьому світі могли працювати та годувати груддю.

2. Сприяти роботодавцям в їх прагненні стати орієнтованими на сім`ю/батьків/дітей та матерів, Активно сприяти і підтримувати грудне вигодовування серед працюючих матерів.

3. Інформувати населення про останні світові досягнення в області охорони прав материнства, підвищувати рівень обізнаності про необхідність зміцнення і реалізації відповідного національного законодавства.

4.  Підсилювати та демонструвати допоміжні практики, які дозволяють підтримувати грудне вигодовування у жінок, що працюють неофіційно. 

5. Залучати цільові групи, такі, як профспілки, Організації із захисту прав трудящих, Жіночі та Молодіжні об`єднання до діяльності, направленої на  захист права жінок годувати груддю на робочому місці.

Підтримка

1. Наявність на робочих місцях інформації про пільги та державні закони, що захищають материнство, а також внутрішні інструкції підприємств, де пропонуються умови кращі, ніж регламентовані державними законами.

2. Підтримка публічного грудного вигодовування роботодавцями, керівниками та колегами.

3. Інформованість про здоров`я жінки під час вагітності та лактації збільшує можливості поєднання роботи з годуванням груддю та доглядом за дитиною.

4. Підтримка з боку Профспілок або інших професійних спілок та об`єднань..

5. Охорона праці та неприпустимість дискримінації в зв’язку з материнством.

 

Правові аспекти захисту вагітності та материнства

До Всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування-2015: «Грудне вигодовування і робота – це можливо!» 

Конституція України

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується:

     наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами з охорони праці і здоров`я жінок, встановленням  пенсійних  пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших  пільг вагітним жінкам і матерям (ст.24 Конституції України)

Кодекс законів про працю

Правовий захист вагітних жінок за кодексом законів про працю  закріплено в наступних його положеннях: 

•  забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди (ст. ЗЗ КЗпП); 

• забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст.55 КЗпП); 

• забороняється залучення до надурочних робіт вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст.63 КЗпП); 

• не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП); 

• забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов`язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда; 

• не допускається звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

• Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, одинокій матері, батькові, який виховує дитину без матері, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.182-1КЗпП). 

• Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше тридцяти хвилин кожна.  При наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше години. Строки і порядок надання перерв установлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації і з врахуванням бажання матері. Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком (ст. 138 КЗпП).